Voorzitter                                                    Technische Commissie
  Bertus Veenstra                                           Mario de Jong
  06-29304571                                                 Pieter van IJsendoorn
  Info@aqua-verniam.nl

  Secretaris                                                    Huiskeuringscommissie
  Alexander Lubbe                                        Martin Scheepstra
  info@aqua-verniam.nl                              Ton Stenekes                        

  Penningmeester                                        Verenigingsfotograaf
  ledenadministratie                                     Pieter van IJsendoorn
  Webmaster
  Cees Reurings
  info@aqua-verniam.nl

  Algemene bestuursleden                        Redactie Aqua Verniam Post
  Martin Scheepstra                                     Martin Scheepstra
  06-22410694                                               Bertus Veenstra
  Ton Stenekes                                              info@aqua-verniam.nl

  Informatie                                                   Activiteitencommissie
  info@aqua-verniam.nl                             Mario Roelvink