• AQUA-VERNIAM

Voorzitter                                                     Technische Commissie
Bertus Veenstra                                          Mario de Jong
06-29304571                                                 Pieter van IJsendoorn
Info@aqua-verniam.nl

Secretaris                                                     Huiskeuringscommissie
Alexander Lubbe                                        Martin Scheepstra
info@aqua-verniam.nl                              Ton Stenekes                        

Penningmeester                                         Verenigingsfotograaf
ledenadministratie                                    Pieter van IJsendoorn                    
Webmaster
Cees Reurings
info@aqua-verniam.nl

Algemene bestuursleden                        Redactie Aqua Verniam Post
Martin Scheepstra                                    Martin Scheepstra
06-22410694                                               Bertus Veenstra       
Ton Stenekes                                              info@aqua-verniam.nl

Informatie                                                  Activiteitencommissie
info@aqua-verniam.nl                             Mario Roelvink