Privacyverklaring Aqua Verniam

Aquariumvereniging Aqua Verniam respecteert de privacy van haar leden en alle gebruikers van haar website en diensten en behandelt de persoonlijke gegevens vertrouwelijk. Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens om uw aanvragen en onze dienstverlening zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen en om onze dienstverlening te optimaliseren.  Voor eventuele marketingdoeleinden zullen wij uw gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming.

In deze verklaring leest u hoe wij omgaan met de betreffende informatie en voor welke doeleinden wij die gebruiken.

Wie is er verantwoordelijk voor mijn persoonlijke gegevens?

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van gegevens door AV Aqua Verniam. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is AV Aqua Verniam. Uw persoonlijke gegevens worden door ons niet verstrekt aan derden.

Welke persoonlijke gegevens worden er opgeslagen?

Opgeslagen gegevens betreffen de gegevens die door u aan ons verstrekt worden en gegevens over het bezoek aan onze onlinekanalen. U kunt hierbij denken aan:

    Afname en levering van onze diensten: bij het leveren van diensten worden de persoonsgegevens die u verstrekt door ons verwerkt. Bijvoorbeeld NAW-gegevens en financiële gegevens

     Aanmaken van een account: de gegevens die u verstrekt bij het aanmaken van een account zoals uw e-mailadres en gebruikersnaam

     Het aanvragen van producten of diensten via onze website: de gegevens die u verstrekt bij het aanvragen van een product (bijvoorbeeld de nieuwsbrief) zoals uw e-mailadres

    Gebruik van website: de gegevens van het gebruik van websites en zoals de bezochte pagina’s

Hoe worden mijn persoonlijke gegevens gebruikt?

De gegevens kunnen gebruikt worden voor:

  • Het creëren van een persoonlijk account
  • Contact opnemen in geval van problemen of vragen rondom een dienst
  • Het informeren over nieuwe en/ of gewijzigde diensten
  • Marketingdoeleinden zoals het versturen van nieuwsbrieven, kopij op internet, foto’s van de AV activiteiten
  • Het maken van analyses om onze dienstverlening te verbeteren
  • Het samenstellen van verenigingsinformatie ten behoeve van product- en dienstontwikkeling
  • Het voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik van onze diensten       

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

AV Aqua Verniam bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt noodzakelijk is of zolang als bij wet verplicht is.

Wat zijn mijn rechten?

U heeft op ieder moment het recht om informatie op te vragen betreffende uw persoonlijke gegevens. Mochten uw gegevens onjuist, incompleet of niet van toepassing zijn, dan kunt u een verzoek tot wijziging/verwijdering indienen. Wanneer u uw gegevens wilt opvragen, verwijderen of wijzigen kunt u dit verzoek indienen via info@aqua-verniam.nl Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u adequaat te identificeren.

Wij kunnen uw gegevens niet verwijderen in geval van een wettelijke vastgestelde opslagverplichting, zoals regels met betrekking tot de boekhouding, of wanneer er andere wettige redenen zijn om dergelijke gegevens te bewaren, zoals openstaande schulden.

Hoe worden mijn persoonlijke gegevens beveiligd?

AV Aqua Verniam maakt gebruik van zowel technische als organisatorische maatregelen om de persoonlijke gegevens te beschermen zoals bijvoorbeeld het versleutelen van gevoelige informatie en het hanteren van toegangscontroles tot onze locatie. We verbeteren onze veiligheidsmaatregelen continu in geval van technologische vooruitgang en ontwikkelingen.

De website van AV Aqua Verniam kunnen u de mogelijkheid bieden om door te klikken naar andere, niet aan AV Aqua Verniam gelieerde websites. AV Aqua Verniam heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina’s en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan.

Het gebruik van cookies

AV Aqua Verniam maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat met de pagina’s van onze website mee wordt gestuurd en door uw browser op uw computer, mobiele telefoon of tablet wordt opgeslagen.

Onze website maakt gebruik van cookies om het inloggen op onze website te vergemakkelijken. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, maar dit kan het gebruiksgemak van de website negatief aantasten. Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer, mobiele telefoon of tablet opgeslagen worden. Raadpleeg voor verwijdering van cookies de handleiding van uw browser.

Cookies van derde partijen

AV Aqua Verniam maakt gebruik van cookies van derde partijen om statistieken te verzamelen voor analysetools als Google Analytics en Facebook. AV Aqua Verniam gebruikt deze diensten om inzichten te verkrijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. De informatie die Google en Facebook verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet opgeslagen.

Wijzigingen in de privacyverklaring

De privacyverklaring kan worden gewijzigd. Bekijk deze pagina om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Contact

Voor de contactgegevens van de vereniging, zie de daarvoor bestemde pagina.

Met dit privacybeleid stellen we u op de hoogte over de manier waarop wij omgaan met uw gegevens. Mochten er naar aanleiding hiervan nog vragen zijn dan kunt u die stellen per email aan info@aqua-verniam.nl.

25 mei 2018